O nás

Štrkovisko Mláky sa nachádza v intraviláne obce Sekule, okres Senica. Vodná plocha vznikla po ťažbe štrkopieskov, ktorá bola ukončená po roku 1971. Rozloha štrkoviska je 15 ha, s maximálnou hĺbkou 4 m. Na štrkovisku je vytvorených 35 lovných miest, ku ktorým je možný prístup autom.

Tvar a hĺbka jazera vytvára dobré predpoklady pre samovoľnú cirkuláciu vody, čo zabezpečuje rovnomerné rozloženie živín, no najmä kyslíka. Koncentrácia rozpusteného kyslíka sa pohybuje pri hladine na úrovni 7.8 mg/l, čo predstavuje stupeň nasýtenia 95%. Táto hodnota zodpovedá I. triede čistoty – veľmi čistá voda.

Štrkovisko je dostatočne zarybnené najmä kaprom, ale je možné chytiť aj amura, šťuku a zubáča. ŠTRKOVISKO MLÁKY sú rybárskym revírom s výlučným loviacim režimom „chyť a pusť”!

Brehy jazera sú bez zámerných brehových úprav, väčšinou sú zarastené trávnatým porastom a stromami. V strede veľkého jazera sa nachádza menší poloostrov porastený odrastenou vysokou zeleňou.

Povolená Doba lovu:

  • Pondelok: od 7:00 do 19:00
  • Utorok: od 7:00 do 19:00
  • Streda: od 7:00 do 19:00
  • Štvrtok: od 7:00 do 24:00
  • Piatok: od 00:00 do 24:00
  • Sobota: od 00:00 do 24:00
  • Nedeľa: od 00:00 do 24:00